Gå til hovedinnhold Gå til søk

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Leverandører

Vi har i mange år hatt tett samarbeid med våre maskin og råstoffleverandør i Taiwan, Frankrike og Finland. De har gitt oss god informasjonsflyt. Både når det gjelder installasjon, drift og vedlikehold av dreibenker, fresemaskin og mixe/doseringsmaskin.

De har vært imøtekommende og har også tatt i mot oss på ekskursjon på deres fabrikk, og har fulgt oss opp ved flere besøk til vårt anlegg. Når det gjelder råstoff har de vært vesentlig for utvikling av kompetansen vår, og vi har tett og god dialog for å få utviklet spesielle materialegenskaper etter kundens ønsker.

Kunder

I prosjekter vi har kontakt med kunder om et aktuelt produkt, samarbeider vi hele tiden tett ang utarbeidelse av prototype. Dette gjelder spesielt ved å diskutere 3D tegninger av produktene sett i forhold til planlagt bruk.

Vesentlige punker kan være: å tilpasse produktet slik at det blir ergonomisk riktig utformet, lavest mulig vekt på produktet dersom det skal håndteres manuelt og selvfølgelig at det oppfyller de funksjoner som er tenkt.

Brukere

”Idè-personer”, er ofte brukere av potensielle produkter. Disse har nyttig førstehåndskunnskap, og gir oss derfor uvurderlig informasjon for utvikling av prøveproduksjoner og prototyper. Disse har vi ofte tett samarbeid med.

Petro Arctic

Semek er medlem i Petro Arctic; et leverandørnettverk for petroleumsvirksomheten i nord. Nettverket har samarbeidsavtaler med oljeselskapene som har felt i drift eller under utvikling i Norskehavet Nord og Barentshavet.

Innovasjon Norge

Vi har hatt godt samarbeid med Innovasjon Norge. De har vist stor tro på oss og våre nye produkter i vår omstillingsfase. Og har støttet oss både gjennom Designprogrammet, Skattefunn, og Forskning og utvikling av innovative polyuretanprodukter. Har gjennom Innovasjon Norge både vært deltager i FRAM-programmet, og SMB – utvikling.

Meløy Næringsutvikling

Semek AS var deltaker i programmet SMB utvikling. Arr. av Meløy Næringsutvikling og Meløy Næringsforum i samarbeid med Innovasjon Norge. Et program der Meløy-bedrifter fikk mulighet til å bygge nettverk og få konsulenthjelp til utviklingsprosjekter.

Meløy Næringsforum

Deltar på samlinger arrangert av Meløy næringsutvikling, og synes erfaringsutveksling og samarbeid med lokal næring er viktig.

Meløy Utvikling

Deltar på SMB effekt– en videreføring av SMB Utvikling i Meløy. Dette prosjektet skal sikre og støtte gjennomføringen av de gode utviklingsprosjektene og veksttiltakene som er planlagt/satt i gang. Dette slik at vekstambisjonene blir oppnådd. Her er tilgang til veiledning av rådgivere og fellessamlinger

Polarsirkelen HMS

Semek har samarbeidsavtale med lokal verne- og helsetjeneste; Polarsirkelen HMS ( fra juli 2014 blir en del av Hemis) Vi har også her bedriftshelsetjeneste.