Gå til hovedinnhold Gå til søk

Mineral

Mineralindustrien er i sterk utvikling og vi ser for oss en rekke områder der polyuretan kan erstatte stål i områder med stor mekanisk slitasje, støtdemping m.v.

Polyuretan kan gi betydelige besparelser gjennom lengre varighet enn nåværende løsninger, reduserte servisekostnader og stopptid.

Polyuretan har egenskaper som gir muligheter for mange gode løsninger i en bransje med ekstrem mekanisk slitasje i produksjon og transportsystemer.

Produkteksempler til mineralindustrien:

Dyse for utskillelse av en spesiell fraksjon i råvareprosessering, avskrapere, slitasjeplater, demperplater og gitterrister.