Gå til hovedinnhold Gå til søk

Historie

Vår forskning og utvikling på å benytte polyuretan i forskjellige applikasjoner startet for ca. 15 år siden.

Det kom nye behov i nærliggende industri som gjorde oss nysgjerrig. Interessen for produktet ble trigget av produkter brukt i lokal industri som ble sendt til Sveits for påstøping av polyuretan. Dette var interessant for oss å kunne utføre lokalt. Semek startet en omfattende forskning på miksing og dosering av diverse råstoff. Dette ble meget primitivt i starten, da alt foregikk manuelt. Mange forskjellige typer råstoff ble prøvet ut.

Neste trinn var forsøk på egen bygging av en mikse/doseringsmaskin. Dette avdekket behov for vakuumering av råstoffene. Etter mange forsøk innså vi viktigheten av å knytte til oss miljøer med kompetanse og erfaring innen følgende felt: – råstoff – prosessering – formproduksjon/formfylling. Det resulterte i utvidelse av kontaktnettet vårt i Frankrike, Sverige og Finland. Dette har gitt oss kunnskap om både bruk av de forskjellige bestanddeler, sluttprosessering av råstoffene, og utfordringene knyttet til formverktøy. Vi har fått kunnskap på høyteknologisk nivå innen avansert mikse/doseringsprosess.

Forskningen på dette resulterte i et høyverdig produkt til solcelleindustrien. Produktet viste seg å ha meget gode egenskaper og ble etter påstøping bearbeidet i våre CNC styrte maskiner, med høy presisjon. (Toleranse: 1 tusendels millimeter). Dette var en kontinuerlig leveranse til industri som gikk 24 timer i døgnet. Dette gav Semek, en stor forutsigbarhet i produksjonsvolum og gav oss meget gode økonomiske resultater. Resultatene gav bedriften reserver som muliggjør dagens satsning på nye polyuretanprodukter.

Kollapsen i solcelleindustrien i 2012, gjorde det nødvendig for bedriften å omstille produksjonen. Etter den unike kompetanseoppbyggingen Semek tilegnet seg under forskningen, ville vi utnytte dette for å utvikle nye produkter i polyuretan.