Gå til hovedinnhold Gå til søk

Miljø / Samfunnsansvar

Miljø / Samfunnsansvar

Retningslinjer for etikk, miljø og samfunnsansvar

Vi i Semek AS deler et felles ønske om å ha en god businessetikk. Våre bedriftsretningslinjer inneholder regler som omhandler det individuelle ansvar, så vel som vårt felles ansvar ovenfor ansatte, kunder, leverandører, miljøet, andre interesseenheter og samarbeidspartnere.

Retningslinjene inneholder bland annet:

 • Samsvar med regler, lover og reguleringer.
 • Beskytte Semek’s konfidensielle informasjon, og den informasjon vi har om våre kunder, leverandører og brukere.
 • Beskyttelse, og rett håndtering av bedriftens eiendeler.
 • Behandle Semek’s ansatte med respekt.
  Ordne opp i interessekonflikter.
 • Fremme full, rettferdig, nøyaktig og forståelig økonomirapportering.
 • Oppmuntre til å rapportere ulovlig og uetisk oppførsel.
 • Ved valg av våre leverandører vektlegger vi at der er god og akseptabel forretningsdrift sett i forhold til arbeidsforhold, menneskerettigheter, bekjempelse av korrupsjon, gode arbeidsvilkår og ivaretakelse av miljøhensyn.

Samfunnsansvar

Semek AS driver en ansvarlig bedriftsførsel, med respekt og ansvar for det samfunnet vi opererer i.

Bedriften har god kontakt og omdømme i lokalmiljøet.

 • Samarbeid med skole
 • Sponsorkontrakt med idrettslag og korps.
 • Vi bidrar til undervisning av elever når det gjelder forskning, og støtter elevenes arbeid ved humanitære aksjoner.
 • Vi støtter også Nasjonale og internasjonale organisasjoner som feks: leger uten grenser.
 • Semek har interne bestemmelser/personalhåndbok der arbeidstakernes rettigheter blir regulert.
 • Vi har godt HMS system, og vektlegger arbeidstakernes sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen.
 • Semek er bevisst på at virksomheten skal påvirke lokalmiljøet mest mulig positivt.

Miljøhensyn

Semek AS jobber opp mot ISO 14001 standarden med ønske om å redusere belastningen på miljøet.

 • Vareforbruk: Våre produkter har vesentlig lengre levetid enn sammenlignbare produkter. Noe som gir redusert forbruk av varer.
 • Vår produksjonsmetode (formstøping) krever et minimum av råstoff sammenlignet med produksjon hvor produktene fremstilles fra emnemateriale.
 • Energi: Vi benytter vannkraft som energikilde i vår produksjon.
 • Avfall/Gjenbruk: Vi har en miljømessig forsvarlig håndtering av våre avfallsprodukter. Vi har etablert mulig returordning av våre produkter.
 • Frakt: Vi er lokalisert slik at vi kan oppfordre kunder til å bruke den mest miljøvennlige transportmåte.