Gå til hovedinnhold Gå til søk

Dokumentasjon

Vi har lang erfaring som problemløser og leverandør til industrien. Skreddersydde løsninger med polyuretan er vår nisje.

Kvalitetssikring

Semek har kvalitet styringssystem basert på ISO 9001. Vi har et høyt fokus på kvalitet i alt vi gjør. Alle produkter blir kontrollert av minimum to personer. Vi utfører kontroll og testing av alle komponenter.

Testutstyr:

 • Vi bruker shoremålingsverktøy. (CV Shore Scale Durometer DSA 0001)
 • Skyvelære / micrometer
 • Måletolk
 • Radiuslære
 • Belastningstester

Vi har tilgang til testlaboratorium hos vår råvareleverandør for ytterligere testing.

Vi utarbeider all nødvendig dokumentasjon som ved behov følger produktet. For eksempel testrapporter ved FAT, ev. bruksanvisninger, produktdeklarasjoner, datablad og reservedelslister.

Sertifiseringer

Semek AS er sertifisert gjennom Epim JQS (Joint Qualification System)  EPIM JQS er en tjeneste som muliggjør pre-kvalifisering av leverandører til operatørene på norsk sokkel. Pre-kvalifikasjonen er basert på at selskapene oppgir nøkkelinformasjon om sine produkter og tjenester. Selskapene har også gjort en egenvurdering av deres kompetanse innen helse, sikkerhet, kvalitet og risiko.

HMS

 • HMS er gjennomtenkt og systematisk i vår virksomhet i alle ledd. Det er fokus på Hms ved hjelp av utarbeidet dokumentasjon og prosedyrer på nødvendig opplæring og rett bruk av utstyr og på bruk av verneutstyr. Sikkerheten og trivsel til hver enkelt ansatt har høyt fokus.
 • Vi har risikovurdert maskiner og utstyr/kjemikalier sammen med de ansatte.
 • Dokumentert nødvendige kontroller av utstyr.
 • Vi følger krav i arbeidsmiljøloven og retter oss etter pålegg fra Arbeidstilsynet.
 • Har samarbeid med lokal verne- og helsetjeneste; Hemis AS
 • Vi har også her bedriftshelsetjeneste. Bedriften har krisehåndteringsplan.

HMS – fordeler ved våre produkter

 • Vi tilpasser produktene slik at de blir ergonomisk riktig utformet
 • Lavest mulig vekt på produkter som skal håndteres manuelt.
 • Godt synlig farge.
 • Lett å rengjøre (smussavvisende)
 • Lite støy ved håndtering.
 • Ved behov gjøres våre produkter drenerende og sklisikre.