Gå til hovedinnhold Gå til søk

Krybber og innlegg for lagring av rør til brannvann/sjøvannspumper:

Valemon

Utfordringer

Trenger sikker håndtering og skånsom lagring av essensielt utstyr. Behov for praktisk plassbesparende lagring ved vedlikehold. Begrenset disponibelt areal for lagring.

Løsninger

Ideutveksling og tett dialog med kunde, og videre utvikling av produktet gjennom skisser og 3D-tegning.
Dette har gitt det beste resultat;

  • Produktet er plassbesparende ved at rørene lagres i høyden i en rack. Denne sikres til plattformdekket.
  • Produktet ivaretar Hms-krav
  • Lett håndterlig med kran uten behov for mellomlagring.
  • Ivaretar essensielt utstyr på en skånsom måte
  • Produktet har lang levetid

Brannpumperørlagring_Semek