+47 75 75 33 00

DSME, Dawwoo Shipbuilding & Marine Engineering Co, LTd – Gina Krog

Client

Tote Tank Safety Barrier Shock Absorber

Gina Krog

Utfordring

Kunden ønsker å beskytte stålstrukturer mot støt i laste/losseområdet. Støtene generer helseskadelig støy som forplanter seg videre i plattformen. Støt mot stålstrukturene forårsaker skade på stuktur og overflatebehandling og på ustyret som lastes og losses.

Presentasjon produkter for støy/støtdemping, skånsom og sikker lagring:

Støy_Støtdemping_Skånsom_Sikker_lagring_Semek_m_støytest_belast.test_4

 

 

Løsning

Løsningen i denne applikasjonen, ble gjennom 3D-tegning og kundesamarbeid å konstruere bumpere som omsluttet strukturen på en slik måte at støtene dempes, og dermed unngå helseskadelig støy, skade på struktur, overflate og materiell.

  • Produktet gir stor gevinst i form av redusert helseskadelig støy, redusert vedlikehold og redusert skade på materiell.
  • Det at bumperne har en klar synlig farge er en stor fordel for de som foretar laste/losse operasjoner. Spesielt ved redusert sikt. Produktene er gjennomfarget og vil dermed beholde fargen.
  • Produktet har veldig lang holdbarhet.
  • Våre bumpere kan utformes etter kundens ønsker, sett i forhold til form, funksjon og farge.
Scroll to Top
Semek AS. Skreddersydde løsninger i Polyuretan.