+47 75 75 33 00

Teknologi

Maskiner og utstyr

Semek har 9 stk CNC styrte dreiebenker av typen Baron Max.
KL-2460 og KL 2160.
Styring: Fagor
Til støping brukes datastyrt mixe/doseringsmaskinen, styring: Beckhoff.
Til slutt må produktene stå i ovn/herding.

Annet utstyr:

For 3D tegning; 3D tegningsprogram Solid Works.
Lasermåleutstyr
CNC fresemaskin fra Baron Max, styring: Fagor.
Sveiseutstyr
Plastsveiseutstyr
Platesaks

Scroll to Top
Semek AS. Skreddersydde løsninger i Polyuretan.